اقای دکتر پورمحمدی
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
اقای دکتر فیضی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
اقای دکتر قیصوری
درمانگاه ریه
فوق تخصص بیماریهای ریه
بیشتر ...
اقلیما رحمتی
درمانگاه طب اورژانس
متخصص طب اورژانس
بیشتر ...
امید آمالی
درمانگاه قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
امین شهوازی
درمانگاه اطفال
متخصص کودکان
بیشتر ...
آرمان فهمی
درمانگاه روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
آقای دکتر ادیبی
درمانگاه اعصاب و روان
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
آقای دکتر اسدزاده
درمانگاه نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
آقای دکتر اسماعیلی
درمانگاه خون
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر آبانگاه
درمانگاه گوارش
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر بالاوندی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...